Betere foto’s maken met jouw mobiele telefoon!

Betere foto’s maken met jouw mobiele telefoon!

Bij het maken van een foto met je mobiele telefoon is het handig als je ‘de compositieregels’ kent. Je legt daarmee een goede basis om nog mooiere foto’s te maken. Je zal merken dat je de regels na een tijdje oefenen gewoon automatisch toepast en dat je foto’s beter zullen worden.

 

1. DE REGEL VAN DERDEN

Bij de regel van derden verdeel je de foto in negen vlakken: drie horizontaal en drie verticaal. Als je je onderwerp op de kruispunten van de lijnen neerzet is je compositie het sterkst. Daardoor wordt je foto vaak beter als je de regel van derden toepast.

2. LEIDENDE LIJNEN

Lijnen spelen vaak een belangrijke rol in de compositie van een foto. Lijnen die naar het onderwerp van de foto toelopen noemen we ‘leidende lijnen’ of ‘sturende lijnen’, een vertaling van het Engelse ‘leading lines’. Doordat je ogen de lijnen volgen als je naar de foto kijkt wordt je automatisch naar het onderwerp toegeleid.

3. DE REGEL VAN RUIMTE

Bij de regel van ruimte zorg je voor extra ruimte op je foto aan de kant waar je onderwerp naartoe kijkt of naartoe beweegt. Je versterkt daardoor de compositie van je foto door de positie en de bewegingsrichting van je onderwerp te benadrukken.

4. DE REGEL VAN DE ONEVEN AANTALLEN

Een foto van een aantal voorwerpen bij elkaar wordt beter als het een oneven aantal betreft. Over de verklaring hiervoor zijn de geleerden het niet met elkaar eens. Waarschijnlijk heeft het te maken met het feit dat je oneven aantallen beter kan verdelen over je compositie dan je dat met even aantallen kan doen.

5. DE REGEL VAN HET WEGLATEN

Hou het simpel! Als er meerdere onderwerpen op je foto staan is het voor de kijker naar je foto vaak niet gelijk duidelijk wat je met je foto wil zeggen. Laat daarom overbodige zaken weg als ze niets met het onderwerp te maken hebben.

6. DE FELSTE KLEUR

Kijk goed naar de kleuren in foto die je gaat maken. De blik van de kijker gaat automatisch naar de felste kleur die op de foto staat. Probeer daarom opvallende kleuren rondom een minder fel gekleurd onderwerp te vermijden. Andersom kan je met een felgekleurd onderwerp juist goed gebruik maken van deze compositieregel.


7. SCHERPTE/ONSCHERPTE

Het scherpste deel in een foto krijgt automatisch de meeste aandacht. Zorg er dus voor dat dit je onderwerp is! De foto’s van je mobiele telefoon hebben echter vaak een enorme scherptediepte: alles op je foto is scherp!

8. REGEL VAN SYMMETRIE

Een symmetrisch onderwerp of detail leent zich heel goed voor een volledig symmetrische foto: het midden van je onderwerp loopt precies door het midden van je foto. De compositie wordt daar sterker van omdat je foto meer in balans wordt gebracht.

Dit waren de tips. Probeer en experimenteer en maak gebruik van deze “regels” als je dat wilt. Uiteindelijk zijn het jouw foto’s en jouw “perfecte” plaatjes!